شرکت های مرتبط

شرکت های مرتبط با نصب گستر فولاد NGF

گواهینامه ها

شرکت نصب گستر فولاد NGF با در اختیار داشتن سرمایه های انسانی متعهد و متخصص در زمینه های انجام خدمات بازرگانی کالا و ارایه خدمات مدیریت طرح مهندسی و بازرسی فنی فعال میباشد. مدیریت ارشد و کلیه کارکنان این شرکت الزامات بیان شده در استاندارد ISO 9001:2008 را هماهنگ و همسو با ماموریت و چشم انداز خود شناخته و این مدل را به عنوان الگوی مدیریت کیفیت و همچنان استاندارد ISO 10002:2004 را جهت رسیدگی به شکایات مشتری و بهبود رضایت مداوم مشتری انتخاب نموده و با باور قلبی به الزامات آنها پایبند میباشد.

iso
iso
فارسی